TIMBERIN ADATVÉDELMI POLITIKA

Ez az adatvédelmi szabályzat („Adatvédelmi szabályzat”) vonatkozik a személyes adatok bármilyen gyűjtésére és feldolgozására:

(i) amikor Ön kapcsolatba lép az MB Timberin (székhely: Kaunas, Litvánia, Barsausko str. 59, Kaunas) által üzemeltetett WWW.WOODENHOTTUBSALE.CO.UK , www.timberin.co.uk és www.outdoorwellness.co.uk weboldalakkal (a „Webhely”);

(ii) amikor Ön terméket vásárol vagy egyéb szolgáltatást kér az MB Timberintől, akár online a Webhelyünkön, akár e-mailen keresztül, beleértve azt is, amikor az eladás utáni ügyfélszolgálattal vagy konkrét kérdésekkel vagy kérésekkel fordul ügyfélszolgálatunkhoz;

(iii) amikor megosztjuk az Ön által a Webhelyünkön vásárolt termék képeit.

A Honlaphoz való hozzáféréssel és annak használatával, vagy személyes adatainak egyéb módon történő megadásával, az ügyfélszolgálatunkkal való kapcsolatfelvétel során Ön megerősíti, hogy elolvasta és megértette, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint gyűjtjük, feldolgozzuk, felhasználjuk és nyilvánosságra hozzuk az Ön személyes adatait.

Az Ön személyes adatait az összes alkalmazandó adatvédelmi törvénynek és szabályozásnak megfelelően gyűjtjük és kezeljük, ideértve többek között az Európai Unió által e tárgyban kihirdetett jogszabályokat, mint például az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint az illetékes adatvédelmi hatóságok által adott esetben kiadott rendeleteket és iránymutatásokat.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA KERÜL SOR?

Bizonyos információkat ezen a webhelyen sütik és más nyomon követési technológiák segítségével gyűjtünk, ahogyan azt a COOKIE POLITIKA címen elérhető Sütikre vonatkozó szabályzatunkban leírtuk. Azzal, hogy aktívan bezárja az Oldal Cookie Bannerét, és beállítja a cookie-kra vonatkozó beállításait a TOOL-on keresztül és a böngészőjében, Ön beleegyezik a cookie-k és hasonló technológiák használatába. Ha nem ért egyet a cookie-k ilyen módon történő használatával, akkor ennek megfelelően állítsa be a cookie-beállításait. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását és megváltoztathatja cookie-beállításait. Ha letiltja az általunk használt cookie-kat, az hatással lehet a felhasználói élményre, miközben ezen a webhelyen tartózkodik. További részletekért kérjük, olvassa el a COOKIE POLITIKÁT.

Az Ön által önkéntesen megadott információk:

Gyűjtjük és feldolgozzuk:

 1. Az Ön által a Webhely funkcióival való interakció során megadott személyes adatokat, például amikor közvetlenül a Webhelyen keresztül azonnali üzenetet küld. Ezek a személyes adatok a következők lehetnek:
  – az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma és egyéb olyan információk, amelyeket az e-mail tartalmában közöl.

 1. Az Ön által megadott személyes adatok, amikor árut vásárol tőlünk. Ezek a személyes adatok a következők lehetnek:
  – az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme;- az Ön által vásárolt termékek előzményei;

  – az Ön tranzakciójára vonatkozó részletek.

 1. Személyes adatok, amelyeket Ön akkor ad meg, amikor kapcsolatba lép ügyfélszolgálatunkkal, például amikor kérdést küld egy termékkel kapcsolatban, visszajelzést küld nekünk egy megvásárolt termékkel kapcsolatban, telefonon keresztül kapcsolatba lép ügyfélszolgálatunkkal támogatásért, vagy segítséget, vagy szolgáltatást kér ügyfélszolgálatunktól. Ezek a személyes adatok a következők lehetnek:
  – az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme;- az Ön által vásárolt termékek előzményei;

  – az arra vonatkozó információk, hogy miért lépett kapcsolatba az ügyfélszolgálattal;

  – az ügyfélszolgálattal való interakciójával kapcsolatos kommunikációjának tartalma ;

  – az Ön személyes képei, amelyeken a megvásárolt termékek láthatóak. Ezek a képek más személyeket is ábrázolhatnak.

Amennyiben Ön egy másik személyre vonatkozó személyes adatokat bocsátott rendelkezésünkre (például amikor az ügyfélszolgálatunkkal folytatott kommunikáció során egy másik személy e-mail címét adja meg, vagy olyan képet küld a termékünkről, amelyen más személyek is láthatóak), az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben ezennel megerősíti, hogy jogosult az ilyen személyes adatok közlésére velünk, és hogy tájékoztatta az említett személyt a személyes adatainak a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokra történő feldolgozásáról – és amennyiben szükséges, megszerezte a hozzájárulását -.

MILYEN CÉLOKBÓL TÖRTÉNIK A SZEMÉLYES ADATAIM FELDOLGOZÁSA?

Az MB Timberin, mint adatkezelő, az Ön személyes adatait a következő célokból dolgozza fel:

 • Az Ön áruvásárlásainak kezelése érdekében:

–      Ez magában foglalja az áruvásárlással kapcsolatos valamennyi tevékenységet, mint például az áruk kiszállítása, számlázás, áruk visszaküldése és cseréje, visszatérítések fogadása, adott esetben a fizetéssel kapcsolatos tevékenységek;

 • Ügyfélszolgálatunk nyújtása Önnek, beleértve a következőket:

–     Az értékesítés utáni szolgáltatások nyújtása az Ön számára;

–     az Ön információkra, kérdés(ek)re, kommunikáció(k)ra vagy visszajelzésre vonatkozó kérésére (kéréseire) való válaszadás.

–     az alkalmazandó törvények, rendeletek és közösségi jogszabályok szerinti kötelezettségeink teljesítése, valamint jogi igény felmérése és védelme érdekében.

 • A termékek reklámozásához a korábban küldött visszajelzések felhasználásával, többek között:

– képek és szövegek nyilvános közzétételére a TimberIN weboldalain és a közösségi hálózatokon.

– az Ön neve (a vezetéknév kivételével), városa és országa.

 • Annak érdekében, hogy a jövőbeli vásárlóknak segítsük a TimberIN termékek megtekintését egy adott régióban, az alábbiak révén:

– a TimberIN weboldalain visszajelzést és képeket hagyó korábbi ügyfelek e-mail címének és telefonszámának megosztása a leendő ügyfelekkel.

** Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha az ügyfél nem szeretné, hogy a TimberIN leendő ügyfelei felvegyék vele a kapcsolatot, kérését e-mailben kell jeleznie a albertas@timberin.com címre. Azonnali intézkedéseket fogunk tenni, és eltávolítjuk a kapcsolatokat a megosztási listáról és kérésre a TimberIN honlapok visszajelzési mezőjéből. 

MELYEK A SZEMÉLYES ADATAIM ITT LEÍRTAK SZERINTI FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJAI?

Az Ön személyes adatait a „Milyen célból történik a személyes adataim feldolgozása?” szakaszban leírt célokból az alábbi jogalapok valamelyike alapján gyűjtjük és dolgozzuk fel:

 • Az Ön személyes adatainak feldolgozása az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ahhoz, hogy az Ön kérésére az Önnel való szerződéskötést megelőzően lépéseket tegyünk (a 2018. május 25-től hatályos GDPR 6. cikk 1. b) pontja);
 • Az adatkezelésre jogos érdekeink vagy kapcsolt vállalkozásaink vagy más harmadik felek jogos érdekei miatt van szükség, és ezeket az érdekeket nem írják felül az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai (a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja, 2018. május 25-től); Az általunk követett jogos érdekek közé tartozik különösen az Önnel való szerződéses kapcsolat kezelése és fenntartása, az Ön egyedi kéréseinek megválaszolása, az Ön visszajelzéseinek kikérése a Honlapunk és termékeink javítása érdekében, vagy egyéb általános marketingtevékenységek folytatása.
 • Amennyiben az Ön külön hozzájárulása szükséges az Ön személyes adatainak az itt leírtak szerinti feldolgozásához, az Ön személyes adatainak feldolgozása ezen hozzájárulás alapján történik (a 2018. május 25-től hatályos GDPR 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja);

MENNYI IDEIG KEZELIK A SZEMÉLYES ADATAIMAT?

A személyes adatokat nem tároljuk tovább, mint amennyi az itt leírt konkrét adatkezelési célok eléréséhez szükséges, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok rövidebb vagy hosszabb megőrzési időszakokat írnak elő.

A SZEMÉLYES ADATAIM BIZTONSÁGBAN VANNAK?

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak biztonsága és bizalmas kezelése mellett. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk – és megköveteljük, hogy a nevünkben és utasításaink alapján személyes adatokat feldolgozó bármely szolgáltató és/vagy harmadik fél adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tegyen – az adatok elvesztésének és megsemmisülésének, akár véletlenszerű megsemmisülésének, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek, valamint az adatok jogellenes vagy tisztességtelen felhasználásának megakadályozása érdekében. Ezenkívül az információs rendszereket és a szoftverprogramokat úgy konfigurálják, hogy a személyes és azonosító adatokat csak akkor használják fel, amikor az időről időre kért konkrét feldolgozási cél eléréséhez szükséges.

Számos fejlett biztonsági technológiát és eljárást alkalmazunk annak érdekében, hogy a személyes adatokat a fentiekben vázolt kockázatokkal szemben megvédjük. Például a felhasználók által megadott személyes adatokat ellenőrzött helyeken elhelyezett, biztonságos szervereken tároljuk. Továbbá az ügyfélszolgálati személyzet az MB Timberinnel titoktartási megállapodásokat ír alá, hogy az adatok biztonságát garantálhassuk. A harmadik felekkel (például könyvelő- és szállítmányozási vállalatokkal, állami ellenőrző intézményekkel) további megállapodások vannak érvényben, amelyek biztosítják az adatok bizalmas kezelését és kizárólag a közvetlen szolgáltatások megvalósításához való felhasználását.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy semmilyen elektronikus adattovábbítás vagy tárolás nem 100%-ig biztonságos. Ezért a személyes adatok védelme érdekében bevezetett biztonsági intézkedések ellenére sem tudjuk garantálni, hogy az adatok elvesztése, visszaélésszerű használata vagy megváltoztatása soha nem fordulhat elő.

HOVÁ KERÜLNEK A SZEMÉLYES ADATAIM?

A Webhelyünkön keresztül, az áruk eladásának részeként gyűjtött személyes adatokat az MB Timberin kezeli. Az Ön személyes adataihoz szervezetünkön belül azok a belső és külső munkatársak férhetnek hozzá, akiknek az itt meghatározott feldolgozási célokkal kapcsolatos feladataik miatt szükségük van rá. Biztosítjuk, hogy ezeket a személyeket megfelelő biztonsági és titoktartási kötelezettségek tartsák szem előtt.


FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Eladó: Company MB „TimberIN” (a továbbiakban: „ELADÓ”)

Cégkód: 302942267
HÉA-kód: 100007531114
Címe: Archyvo str. 50-15, Kaunas, Litvánia
Mobiltelefon / Viber (ingyenesen): Albert: (00370) 61913266
Mobiltelefon / Viber (ingyenesen): Ruta: (00370) 69601967
E-mail: albertas@timberin.com
Nyitva: Hétfőtől péntekig 8:00-17:00h. (GMT +2:00)

Vevő: olyan magánszemély vagy cég, aki vagy amely a terméket az ELADÓtól kívánja megvásárolni. (A továbbiakban: „VEVŐ”)

Áru/csomag: az ELADÓ által kínált termék.

FIZETÉSI FELTÉTELEK – SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

AZ ELADÓ elfogadja az összes főbb fizetési módot, beleértve a banki átutalást, a hitel- vagy betéti kártyát. Ha az árut saját sofőrjeink szállítják ki, a készpénzes fizetés is lehetséges. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot. A további adókat (ha vannak), nevezetesen: a valutaváltást a VEVŐ fedezi.

Általában 50% előlegre van szükség a megrendeléssel együtt minden termék esetében, a fennmaradó pénzösszeg pedig 7 nappal a tényleges szállítás előtt esedékes. A két fél közötti részletes szerződés aláírásra és a számla kiállítására kerül sor. A fennmaradó összeg kifizetése előtt az ELADÓ képeket küld a késztermékről.

Amint az ügyfelek a fizetést teljesítették, a szerződés megerősítést nyer, és a szerződésben vagy a termék konfigurációjában további változtatásra nincs lehetőség. Az ELADÓ nem vállal felelősséget az esetleges eltérésekért, ha a termék konfigurációját a szerződés megerősítése után (az első fizetés beérkezése után) módosították.

A szerződés a fő és az utolsó dokumentum, amely szerint a termék előállítása történik. Semmilyen információ nem kerül figyelembevételre, ha az nem található a szerződésben.

A weboldalon található termék fő képe nem felel meg a konkrétan megrendelt terméknek. A termékek előállításának alapjául szolgáló specifikációkat mindig a megrendelőlap és a szerződés tartalmazza.

A weboldalainkon található összes ár euróban értendő.

SZÁLLÍTÁS

Az ELADÓ az árukat egész Európába és néhány Európán kívüli országba szállítja, nevezetesen: Egyesült Királyság, Írország, Skócia, Franciaország, Németország, Svájc, Ausztria, Hollandia, Belgium, Olaszország, Dánia, Norvégia és Svédország.

Nem találja az Ön országát? Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, és mi megszervezzük a szállítást oda.

A szállítás általában nagy teherautóval vagy platós pótkocsival történik. Az ügyfeleknek meg kell győződniük arról, hogy egy ilyen szállítási lehetőség elfogadható. A sofőrök segítőkészek lesznek, és néha (ha lehetséges) segítenek az áru kirakodásában és a végső helyre szállításában. Általában feltételezhető, hogy az áruk kirakodása a VEVŐ kockázatára és felelősségére történik. A csomagot általában 4-5 erős ember tudja kirakodni. Ha ez nem lehetséges, a VÁLLALÓnak kell gondoskodnia targoncáról (szauna kirakodása esetén).

Ha a területéhez való hozzáférés bármilyen ismert nehézsége van, a VEVŐ köteles tájékoztatni minket, mielőtt az áru elhagyja gyárunkat, ennek elmulasztása esetén a VEVŐ felel az ezen akadályok által okozott szállítási nehézségekért.

A szállítási határidőt általában a megrendelés előtt megbeszéljük. Az átfutási idő általában 4-5 hét.

A csomag az ELADÓ felelőssége marad, amíg a teherautó meg nem érkezik a VEVŐ címére. A szállítás során az árukat a CMR (Egyezmény a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről) biztosítja. Miután a csomagot a VEVŐ részére átadták, az az ő kockázatára marad, és az ELADÓ nem vállal felelősséget az esetleges elvesztésért vagy megsemmisülésért.

ÁTVÉTELI ÉS VISSZAKÜLDÉSI IRÁNYELVEK

Az árut a kirakodás előtt meg kell vizsgálni. A szállítás során hiányzó alkatrészeket vagy a szállítás okozta megsemmisülést szigorúan meg kell jelölni a szállítási dokumentumon (CMR), a dokumentumot be kell szkennelni, és ezt követően 5 munkanapon belül el kell küldeni az ELADÓ felelős személyének. Ha a csomag nem felelt meg az elvárásainak, lépjen kapcsolatba velünk, és megoldjuk a problémákat. Amennyiben ez nem sikerül, akkor visszavesszük a terméket és visszatérítjük a termék árát (a szállítási összeg nem téríthető vissza), ha a terméket 14 munkanapon belül nem használták fel (nem vonatkozik a vállalkozásokra). A csomagot szigorúan úgy kell csomagolni (függőlegesen Euro raklapra és műanyag szalagokkal lekötözve a jakuzzi esetében), ahogyan azt kiszállították. A visszaküldés szállítási költségeit teljes mértékben a VEVŐ viseli.

GARANCIA

Garancia: A két fél által aláírt szerződésben a VEVŐ külön jótállási formanyomtatványt kap. A pontos garanciális feltételek és kikötések a szerződésben kerülnek kifejtésre. A garancia az egyenleg kifizetésével kezdődik.

Fából készült termékek:

A VEVŐ elfogadja, hogy a fa természetes anyag. Tudomásul kell venni, hogy a fának vannak szemcséi és csomói, amelyek eltérnek egymástól, mivel a termék kézzel készült. Természetes termékként a fa reagál a légköri viszonyok változásaira (zsugorodhat vagy tágulhat). A fa láthatóan megrepedhet, mivel a nedvesség és a hőmérséklet változásával tágul és összehúzódik. Ezek a folyamatok teljesen normálisak és természetesek. Meg kell jegyezni, hogy a fa természetes változásai nem befolyásolják a fa integritását, ezért a hasadásra vagy repedésre semmilyen garancia nem vonatkozik.

Az ELADÓ által szállított áruk természetes és kézzel készített termékek, ezért időről időre előfordulhatnak enyhe eltérések a tulajdonságaikban.

Ha bármilyen hiba egyértelműen az ELADÓ által okozott (szigorúan a szállítási dokumentumokban (CMR) feltüntetett hibákra és csak a felhasználástól számított 1 héten belül), és ha lehetséges, a VEVŐ talál egy helyi javítót, az ELADÓ a javítás költségeit a számla formájában fedezi.

A VEVŐ felelős a helyszín előkészítéséért a termék átvétele előtt és után. Felhívjuk figyelmét, hogy az ELADÓ biztosítja az összes kívánt berendezés beszerelését a pezsgőfürdőbe, de a különböző országos követelmények miatt nem nyújt végeredményben elektromos szerelési szolgáltatásokat (különböző csatlakozók stb.) (Ez a pezsgőfürdő elektromos fűtőberendezésére és az egyedi tervezésű szauna elektromos szerelésére vonatkozik). A VEVŐ tudomásul veszi, hogy a terméket külföldön gyártották, ezért a végső elektromos szerelési szolgáltatásokat csak a VEVŐ országában felhatalmazott szakemberek végezhetik (ha a követelmények ezt előírják).

Nagyon fontos a pelletkályhával ellátott modellek esetében:

 1. A pelletkályha használata előtt végezze el a pellet betöltési folyamatát. Az eljárást a kézikönyvben (angol nyelven) találja. Kérjük, kattintson ide.
 2. A gyújtóelem (gyertya) nem tartozik a garancia hatálya alá, mert a kályha helyes használatától függ. Kérjük, hogy a tüzet mindig teli pelletbunkerrel indítsa el, ennek elmulasztása a gyújtóelem meghibásodásához vezet. Ha észrevette, hogy a pellet adagolócső (spirál) látható, ez azt jelenti, hogy a bunker üresen maradt, ezért a pellet újratöltési eljárást a kályha begyújtása előtt feltétlenül el kell végezni.
 3. A gyújtóelemek (gyertyák) mindig rendelkezésre állnak a TimberIN-nél. 1 db mindössze 30-50 EUR-ba kerül, és azonnal szállíthatóak. A gyújtóelemek cseréjéről az ügyfelek maguk gondoskodnak.

HÉA IRÁNYELVEK

A weboldalainkon található összes ár tartalmazza a 21 %-os áfát. Csak a norvég weboldal nem tartalmazza az áfát. Fontos:

 1. Kérdés: Nem uniós országból (például Norvégiából vagy Svájcból) származom, kétszeres áfát kell fizetnem?

Válasz: Nem, nem: Nem, nem kell dupla áfát fizetnie. A weboldalainkon látható árainkból 21%-ot vonunk le.

 1. Kérdés: EU-s országból származom (például: Egyesült Királyság, Németország, Franciaország stb.), kell-e dupla áfát fizetnem?

Válasz: Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem: Nem, a weboldalunkon látható árak tartalmazzák az áfát. Az Ön országában nem fogunk további áfát kérni Öntől. Ez az Európai Unió kereskedelmi szabályainak megfelelően történik.

 1. Kérdés: Szakember vagyok (cég), és érvényes áfa-számmal rendelkezem. Kaphatok 0 %-os áfával ellátott számlát?

Válasz: Nem: Igen, a számlát 0 % ÁFA-val állítjuk ki.

Kérjük, ellenőrizze az ÁFA-kódja érvényességét itt: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=en

FORCE MAJEURE

Az ELADÓ nem vállal felelősséget a szállítás elmaradásáért, amelyet az általa nem befolyásolható körülmények okoznak, beleértve (de nem kizárólagosan) a sztrájkot, a terrorizmust, a háborút, az időjárási körülményeket, az árfolyam-ingadozásokat, a kormányzati vagy szabályozási változásokat és a természeti katasztrófákat.

Részletes jótállási formanyomtatvány

Ez a jótállási szabályzat a 2011/83/EK irányelv és az 1999/44/EK irányelv alapján készült. E dokumentum szerint az ELADÓ 24 hónapos jótállási szolgáltatást nyújt a termékre. A magasabb kihasználtságú alkatrészekre, mint például a fűtőberendezésekre és a teljesen elektromos berendezésekre 12 hónapos garancia vonatkozik. A jótállási időszak akkor kezdődik, amikor a terméket teljes egészében kifizették és a VEVŐ részére leszállították.

ELADÓ mindig hatékony megoldásokra törekszik, és arra, hogy az említett megoldások mindkét fél számára kielégítőek legyenek. Cserébe az ELADÓ elvárja az együttműködést és a zökkenőmentes kommunikációt a VEVŐ részéről.

Feltételek:

 1. Kémiai kezelés: a kloridos, brómos, aktív oxigénes és/vagy ásványi sós vízzel történő kezelés csak 316-os rozsdamentes acélból készült fűtőtestekkel használható (430-as rozsdamentes acélból készült fűtőtestekkel nem használható).
 2. Szaunakályhák beszerelése: A szaunakályhákat a kályhákhoz mellékelt vagy a jelen dokumentumokban található linkek segítségével elérhető beszerelési útmutató szerint kell beszerelni. Az összes elektromos vezetékezési munkát képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. Erősen ajánlott, hogy a kályhát ne hagyja felügyelet nélkül, legalább az első három alkalommal történő begyújtáskor.
 3. Variációk: A VEVŐ tudomásul veszi, hogy a termék kézzel készült, így az azonos modellhez tartozó termékek között eltérések lehetnek.
 4. Faanyagváltozások: A fának eltérő szemcséi és csomói lesznek. Természetes termékként a környezeti hatásoknak kitéve és a felhasználás során megváltozik. Emiatt a fa tágulásával látható hasadások keletkezhetnek. Ezek a változások normálisak és természetesek, nem befolyásolják a fa integritását. Az ELADÓ határozottan javasolja, hogy a külső fa részeket évente legalább kétszer olajozza be a rothadás megelőzése és az élettartam meghosszabbítása érdekében.
 5. Szivárgás: A fából készült kádak kezdetben hajlamosak szivárogni (mivel a fának időre van szüksége a víz felszívásához és tágulásához, hogy a kis rések bezáródjanak), és a későbbi használat során is szivároghat kis mennyiségű víz. Ez szintén normális és természetes jelenség. Lehetséges megoldás: fűrészpor vagy szilikon használata bizonyos helyeken. További információkért kattintson ide. A témával kapcsolatos lezárt teszt (különböző esetekben eltérő lehet), kérjük, kattintson ide.
 6. Vízmelegítés: a tűzgyújtás/elektromos fűtés bekapcsolása előtt a víznek el kell fednie a fűtőtest felső csatlakozóját. Ennek elmulasztása súlyos károkat okozhat a termékben, pl. a műanyag bélés megolvadása, a faburkolat megégése stb. és a termék működésképtelenné válhat.
 7. Az üvegszálas felületen megjelenő nagyon apró látható karcolások (kerek vagy más formájúak), apró légzsákok (vízbehatolás nélkül) nem minősülnek hibának, mivel nem változtatják meg vagy rontják a termék használhatóságát. Ezek az apró foltok a termékhez mellékelt üvegszáljavító készlettel javíthatók. Ha nem kapja meg, kérjük, vegye fel velünk újra a kapcsolatot, és szívesen küldünk új javítókészletet.
 8. Összeszerelési készletek: A helyes összeszerelésért teljes mértékben a Vevő felelős. A rendelkezésre álló időt és a készségszintet előzetesen figyelembe kell venni. Ha a VEVŐ nem tudja összeszerelni a megvásárolt szerelőkészletet, akkor szakember segítségét kell kérnie. A szakszerű összeszerelés költségeit az ELADÓ nem fedezi.
 9. Helytelen használat: A VEVŐ köteles megismerni a felhasználói kézikönyveket és követni azok utasításait. A Felhasználói kézikönyvek be nem tartása helyrehozhatatlan károkat okozhat. A VEVŐT mindig arra biztatjuk, hogy a termék használatával kapcsolatos további információkért forduljon az ELADÓhoz.

A termék átvételekor a VEVŐ köteles azt a lehető leghamarabb megvizsgálni. Ha a VEVŐ bármilyen sérülést/hiányos elemet észlel, a VEVŐ köteles azt a CMR (szerződés a nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó szerződés) fuvarlevélben feljegyezni, amelyet a sofőr ad át a VEVŐnek aláírásra. A CMR fuvarlevél aláírásával a VEVŐ megerősíti, hogy a terméket sértetlenül szállították. Ha a VEVŐ a termék átvételekor sérülést/hiányt észlel, a VEVŐ köteles 5 munkanapon belül értesíteni az ELADÓt.

Eltérő megállapodás hiányában a VEVŐ felelős a leszállított termék kirakodásáért. Ha a sofőr segítséget ajánl fel a kirakodás során, a VEVŐ elfogadhatja azt, azonban ebben az esetben, ha a kirakodás során bármilyen kár keletkezik, sem az ELADÓ, sem a szállító cég nem vonható felelősségre.

A jótállás az eredeti vásárlási bizonylat, pénztárbizonylat vagy számla alapján történik. A garanciális szolgáltatással kapcsolatban kérjük, forduljon a termékek ELADÓJÁHOZ. A gyártói garancia a VEVŐ értesítésének kézhezvételét követő 14 munkanapon belül lép hatályba.

A jótállási időszak alatt a sérült/nem működő alkatrészek pótlására szolgáló termékeket az ELADÓ érvényes vizuális bizonyíték kézhezvételét követően díjmentesen szállítja. A VEVŐ fedezi a nem működő alkatrészek gyárunkba történő visszaszállításának költségeit, ahol megvizsgáljuk és szükség esetén javítjuk vagy kicseréljük azokat. A cserealkatrészek újracsatlakoztatása vagy újbóli beszerelése a VEVŐ feladata.

Ha lehetséges, a sérült/nem működő alkatrészek helyben történő javításához a VÁLLALKOZÓ helyi szakember segítségét kérheti. A javítási munkálatok előtt a VEVŐ köteles árajánlatot adni az ELADÓnak. Ha az ELADÓ úgy ítéli meg, hogy a javasolt javítási munkák költségei megfelelőek a szükséges javításokhoz, az ELADÓ fedezi a költségeket.

Az ELADÓ fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy melyik garanciális opciót alkalmazza.

Kérdések?
close slider
×